Svar på fråga

Vart är mössan köpt?
Mössan är köpt på Ginatricot.